Tarieven voor de gitaarlessen 2020/2021

De lessen worden gegeven volgens het rooster dat samenvalt met dat van het basisonderwijs.
(gedurende 40 weken). De tijden waarop er geen les is vindt u onder "Vakantierooster".

De lesgelden zijn jaartarieven en kunnen worden voldaan in één keer, in delen (bijvoorbeeld 4 kwartalen) of  in  10 of 12 maandelijkse termijnen.

De lessen worden wekelijks gegeven op dezelfde tijd en plaats (Dukdalf 116).

 

 Jaartarief

Maandelijks te betalen          september t/m augustus

(12 betaalmaanden)

Maandelijks te betalen september t/m juni

(10 betaalmaanden)

Individuele lessen:      
wekelijks (30 minuten) 
€ 696 58 € 69,60
wekelijks (45 minuten) € 984 € 82 € 98,40
wekelijks (60 minuten) € 1134 € 94,50 € 113,40
       
Individuele lessen:      
tweewekelijks (30 minuten) € 384 € 32 € 38,40
tweewekelijks (45 minuten) € 534 € 44,50 € 53,40
tweewekelijks (60 minuten) € 636 € 53 € 63,60
       
 Duolessen:      
wekelijks (45 minuten) € 570 € 47,50 € 57
wekelijks (60 minuten) € 696 € 58 € 69,60
       
Duolessen:      
tweewekelijks (45 minuten) € 342 € 28,50 € 34,20
tweewekelijks (60 minuten) € 390 € 32,50 € 39
       
Bij voldoende aanvraag:
Groepslessen van 3 of 4 leerlingen
(45 minuten) wekelijks 
€ 432 € 36 € 43,20
Groepslessen van 3 of 4 leerlingen
(60 minuten) wekelijks
€ 558 € 46,50 € 55,80
Groepslessen van 3 of 4 leerlingen
(60 minuten) tweewekelijks
€ 324 € 27 € 32,40
   

 

Basiscursus ……    10 lessen om te starten met gratis lesmateriaal en lenen van muzieklessenaar,
                                      voetenbankje en gitaarstander ............................€ 119

 

  Per jaar Per maand Basiscursus
Huur gitaar en draaghoes € 84 € 7

€ 20
€ 30 bij tweewekelijkse les

Huur muzieklessenaar, voetenbankje  
en gitaarstander
€ 15 € 1,25 gratis
 
Inkomensreductie. Wanneer uw maandelijks inkomen lager of gelijk is aan bijstandsniveau verleent
EL DUQUE een reductie van 10% bij overleggen van een jaaropgave van uw inkomsten. Deze opgaaf
dient voorafgaand aan de lessen te worden overlegd. Reductie moet elk jaar opnieuw worden aangevraagd.
Reductie geldt niet voor de basiscursus.
 
Gezinsreductie. Wanneer er meerdere leden uit een gezin lessen volgen verleent EL DUQUE een
reductie van 10% op het lesgeld van het tweede gezinslid en een reductie van 20% op het lesgeld
van elk derde en volgende gezinslid. Geldt niet voor de basiscursus.
 
Afzegging en inhaallessen. Wilt u ruim van tevoren afzeggen, indien u een les afwezig bent.
Op die wijze kan deze tijd mogelijk gevuld worden met een inhaalles voor iemand anders.
EL DUQUE houdt uw absenties bij. Wie bovenaan de lijst staat heeft het eerst recht op een inhaalles.
Tijdig afzeggen is dus in ieders belang!
Ik vraag jullie allen met klem op tijd af te zeggen, zodat iemand anders op deze tijd een les kan inhalen.
Als ik het te laat weet kan ik niets meer doen.
 
Afwezigheid of ziekte van de docent. Bij afwezigheid of ziekte van de docent wordt allereerst gezocht
naar de mogelijkheid van inhaallessen. Is dit niet mogelijk dan wordt restitutie verstrekt over een deel van
het lesgeld.
 
 
 
Wijze van betalen
 
Het lesgeld dient te worden voldaan bij aanvang van de maand (of bij de eerste les van de maand).
Ook kunt u het jaartarief in één keer of in delen voldoen.
 
Te voldoen : - Contant: Bij de eerste les van de maand. U ontvangt van mij een kwitantie.
 

- Door overmaken van het lesgeld op rekeningnummer NL30 RABO 0395 4011 00
ten  name van Gitaarschool El Duque onder vermelding van naam en maand
(bijv. Daan, september).

  Bij automatische overschrijving aan het begin van de maand
volstaat de naam alleen.
   
 

Beëindiging lessen

Bij beëindiging van de lessen wordt het lesgeld verrekend op basis van het jaartarief , zodat de vakanties er ook bij inbegrepen zijn.


Voorbeeld : U heeft 30 minuten per week individueel les. U stopt per 1 januari. U heeft dan 4 maanden (=15 lesweken) betaald vanaf september 4 x € 58= € 232. In dit jaar (52 weken) zitten 40 lesweken. U heeft dan lessen gevolgd voor 15/40 x € 696 = € 261. U betaalt dan nog: € 29

 

                                    
                                                       
                                                     
 
                                                       
 
                                                       
                                                                     
                                                                                      
                                   
 
                                       
 
                                       
 
 
                                              
                                              
 
                                             
 
                                                     
                                                     
 
                                              
                                               
 

                                                  

                                                                             

                                                   

 

                                            

 

 

 
                                                                         
 
                                                       
                                                                                                                                                                           
                     
 

                       

 

 

 

 

 

Home | Lesinfo | Voorspeeldag | Video┬┤s | Duo El Duque | Downloads | Contact